© ҳ̸Ҳ̸ҳ( İsMaiL GezeN )ҳ̸Ҳ̸ҳ ®
  Mercek Dergisi
 

 
Toplam 35 Sayı
MERCEK Sayı 35  
 

 

İSLAM DÜNYASI İÇİN İTTİFAKIN ÖNEMİ
Allah, Kuran-ı Kerim’de tüm Müslümanlara “birlik olmayı” emretmiş; çekişmemelerini, dağılıp ayrılmamalarını bildirmiştir. Müslümanların da bu emir doğrultusunda davranmaları ve tek vücut olmaları gerekmektedir. Bugün dünya üzerindeki Müslümanlara baktığımızda, küçük ayrılıklardan dolayı, bu durumun tam olarak yerine getirilemediği görülmektedir. "İslam Dünyası İçin İttifakın Önemi" başlıklı yazımızda tüm Müslümanları birlik olmaya davet ediyoruz.

Peygamberimiz (s.a.v.)’in Dilinden Cennet
Cennetteki ihtişamın ve sınırsız nimetin, Peygamber Efendimiz (sav)’in hadislerinden aktarıldığı yazımızı ilgiyle okuyacağınızı umuyoruz.

Aksiyon Dergisine İtirazlar Haklı mıydı? (2)
Geçen sayımızda, Aksiyon Dergisi’nin, “Hz. İsa“ konulu haberini Kuran ayetleri ışığında incelemiştik. Bu sayımızda ise, “Hz. İsa’nın Gelişi” konusunu, hadisler ve İslam alimlerinin görüşleri doğrultusunda detaylı biçimde ele alacağız.

Fettullah Gülen Hocaefendi’nin ‘Ateist Terorist’ Benzetmesi
Bilindiği gibi Nisan ayında Fethullah Gülen Hocaefendi’nin Zaman Gazetesi’nde yayınlanan bir röportajı büyük tartışmalara neden oldu. Bu yazımızda, ateist-terörist benzetmesi konusundaki değerlendirmelerimizi bulacaksınız.

“Hz. İsa Öldü” Diyenler Büyük Bir Yanılgıdadır!
Bir başka konu başlığımız ise, Hz. İsa hakkındaki çok yanlış bir bilginin düzeltilmesine yönelik olarak hazırlandı. Kuran'da ölmediği, Allah Katına diri olarak alındığı ve tekrar yeryüzüne döneceği ile ilgili açık ayetler bulunmasına rağmen, Hz. İsa'nın öldüğü iddiasının ne büyük bir yanılgı olduğunu dergimizi okuyunca sizler de göreceksiniz. Ayrıca bu sayımızda, Kuran'da bildirilen "Fil Vakası" ve "Tabut-u Sekine" konuları hakkında önemli bilgiler bulacaksınız. Bu sayımızdaki armağanlarımız ise Harun Yahya’nın eserlerinden faydalanılarak hazırlanan ‘Hz. İbrahim ve Hz. Lut’ ve ‘Yolculuk Nereye’ belgesel VCD’leri. Haziran ayında tekrar buluşmak dileğiyle...


ONLINE OKUMA

Acrobat (pdf), MS Word (rtf)


MERCEK Sayı 34  
 

Hz. Musa'nın Kızıl Denizi Geçişinin Sırrı Bu sayımızda, Hz. Musa'nın mucizelerinden birisi olan ve Kuran'da bildirilen "Kızıldeniz'in yarılması" vakasını, uzun araştırmalar sonucunda ortaya çıkan çarpıcı sonuçlarıyla sizlere sunuyoruz. Tamamen bilimsel araştırmalar kaynak alınarak hazırlanan konu ile ilgili sayfalarda, Hz. Musa ve beraberindekilerin göç yolundan denizin yarıldığı yere kadar olan birçok ayrıntıyı detayları ile anlatmaya çalıştık. Aksiyon Dergisine İtirazlar Haklı mıydı? Dergimizde birçok kereler ele aldığımız "Hz. İsa'nın dünyaya ikinci kere gelişi" gerçeği hakkında son günlerde Türkiye'de geniş bir fikir alışverişi ve tartışma zemini oluştuğunu gözlemliyoruz. Geçtiğimiz dönemde, Aksiyon dergisinin bu konudaki haberi ve dergi yayınlandıktan sonra ortaya çıkan görüşleri mercek altına aldığımız sayfaları "Aksiyon Dergisine İtirazlar Haklı mıydı?" başlığıyla sizlere sunduk. Vücudumuzdaki Akıllı Kapılar Vücudumuzdaki 100 trilyon hücrenin herbirinin akıllı kapılarla korunduğunu biliyor muydunuz? "Hücre zarı" adı verilen muhteşem sistemin ayrıntılarını okudukça yaratılıştaki olağanüstülüğü göreceksiniz. Topraktaki Hazine "Toprağın Altındaki Hazine" konusuna dikkat çektiğimiz sayfalarda, sizin için var edilmiş olan bu büyük nimetin aslında tam anlamıyla büyük bir hazine olduğunu anlayacaksınız. Kurtuluş İçin Fedakarlık Çok önemli bir mümin alameti olan fedakarlık konusu da bu ayki konularımız içinde yer alıyor... Mercek'in bu sayıdaki armağanları ise: Harun Yahya'nın eserlerinden faydalanılarak hazırlanan 'Hz. Muhammed (s.a.v.)' belgesel VCD'si ve 'Hidayet İmamları' serisinden 'İmam Buhari'nin 2. VCD'si. Bu önemli filmleri elinizden geldiğince fazla insan ile paylaşarak büyük bir hizmet yapmış olacağınızı hatırlatmak istiyoruz.


ONLINE OKUMA

Acrobat (pdf), MS Word (rtf)


MERCEK Sayı 33  
 

Yaratılış Hakikatleri ve Kuran Bilgisi
Bir ay boyunca bir kere bile yere inmeden tam 15.000 km uçan albatroslar, dünyanın çevresinde tur atan kırlangıçlar, doğumlarından kısa süre sonra tam 6.000 km sürecek bir yolculuğa çıkan yılan balıkları...

Mucize Yolculuk Nereye?
Bu ayki kapak konumuzu hayvanların şaşırtıcı göçlerine ayırdık. Ağırlıkları 35-40 gramdan 130 tona kadar olan çeşit çeşit hayvanların hayatları boyunca defalarca tekrarladıkları göçlerini mercek altına aldığımız satırları okudukça, Allah'ın ne denli üstün bir kudret ve ilimle yeryüzündeki canlıları yaratmış olduğunu daha iyi anlayacaksınız.

Hazreti İsa 2000'li Yıllarda Gelecek
Bildiğiniz gibi Mercek, Hz. İsa'nın dünyaya tekrar gelişini sürekli ancak farklı yönlerden incelemekte. Bu ayki sayımızda İslam alimlerinin -Kuran ayetleri ve hadis-i şerifler ışığında- bileştikleri ortak bir kanaati okurlarımıza müjde olarak veriyoruz: "Hz. İsa Allah'ın izniyle 2000'li yıllarda gelecek..." Bu konuların dışında, derginiz Mercek yine dopdolu. Vücudumuzu ayakta tutması için eşsiz bir tasarımla yaratılmış olan denge sistemi hakkında birbirinden ilginç bilgileri sizin için derledik. Darwinizm'in toplumda açtığı yaraları ve bugüne kadar sebep olduğu felaketleri konu aldığımız dosyamızı yine ilgiyle okuyacağınızı umuyoruz. Mercek'in bu sayıdaki armağanları ise: Dünya'da İslam'ın Yükselişi ve İmam Buhari isimli iki belgesel film. Bu önemli filmleri elinizden geldiğince fazla insan ile paylaşarak büyük bir hizmet yapmış olacağınızı hatırlatmak istiyoruz.


ONLINE OKUMA

Acrobat (pdf)


MERCEK Sayı 32  
 

21. asrın ilk yılları sadece takvim olarak değil siyasi ve ekonomik olarak da yepyeni bir dönemin başlangıcı oldu. "Terör" eylemleri insanlığı tehdit ederken, tüm dünya "medeniyetler savaşı" ile karşı karşıya getirilmeye çalışıldı. Oysa medeniyetler savaşı projelerinin sahneye konulmaya çalışıldığı bu coğrafya bir zamanlar böyle değildi. Tüm dünyada dikkatlerin çevrildiği Ortadoğu, Orta Asya ve Balkanlar, Osmanlı İmparatorluğu'nun sancağı altında yüzyıllar boyunca huzur ve barış içerisinde yaşamışlardı. Türkiye, İslam Dünyası'nın büyük bölümünü asırlar boyu yönetmiş olan Osmanlı İmparatorluğu'nun mirasçısı olarak, 21. yüzyılda İslam dünyası'nı yeniden düzenleme çabalarının baş aktörü olmak durumundadır. Sözünü ettiğimiz Neo-Osmanlı birlik, Türkiye Cumhuriyeti'nin liderliğinde kurulmalıdır. Batılıların bile, "Osmanlı İmparatorluğu'nun yeniden kurulması gerektiğini" düşündükleri bu devirde, Osmanlı'nın ceddinin bu işe dört elle sarılmaları gerektiği aşikardır. Şubat sayımızın kapak konusunu "Neo Osmanlı Birlik" konusuna ayırdık. Mucize Savaşçı Kortizol, Zor Anların Önemi, Köpek Balıklarındaki Özel Sistem, DNA Bilgisayarı, Sağduyulu Yahudilerin Siyonizme Tepkisi ve Trioid Bezinden Verim Dersleri bu sayımızda yeralan konular arasında... Tıpkı yeryüzünde yaşayan ve yaşamış milyarlarca insan gibi sadece bakıyor ve görüyorsunuz. Bir cisme odaklanıp onu net görmek için göz merceğinizin cismin uzaklığına göre alması gereken yarıçapın optik ölçümlerini, merceğe bağlı kasların çok hassas kasılma oranlarını hesaplamıyorsunuz. Yalnızca o cismi net görmek istiyorsunuz, gerisi saniyenin çok küçük bir diliminde sizin için otomatik olarak hallediliyor. Bunun ne kadar büyük bir mucize olduğu, bu kadar insan gibi belki bugüne kadar sizin de aklınıza gelmedi. Ancak bu sayımızda hediye edeceğimiz ve aylar süren bir çalışmanın ürünü olan "Gözdeki Mucize" belgeselini izledikten sonra vücudumuzun bu çok önemli organındaki mükemmel sistemleri daha iyi anlayacak ve insan vücudunun sırlarını biraz daha kavrayacaksınız.


ONLINE OKUMA

Acrobat (pdf), MS Word (rtf)


MERCEK Sayı 31  
 

İslam Bilim ve Teknolojiye Nasıl Yön Verdi?

Dünyanın bugünkü medeniyet seviyesinde büyük payı olan bilim ve teknolojinin tarihi gelişimi son derece hızlı oldu. Bilim tarihinin önemli keşifleri, dokuzuncu yüzyıldan ondördüncü yüzyıla kadar uzanan dünya tarihinde, dönemin en ileri uygarlığı olan "İslam Uygarlığı"nın ürünüdür. Tüm yaşamlarını, dolayısı ile bilime dair çalışmalarını Kuran ayetlerinin ışığında Müslümanlar o dönemde bilime sahip çıkmışlardır. Tıp, astronomi, cebir ve kimya gibi birçok alanda önemli neticeler elde eden Müslüman bilim adamları, medeniyet ve kültür sahasında kısa zamanda kendilerini tüm dünyaya kanıtlamışlardır. Buluşlarıyla uygarlığın ilk adımlarının atılmasına vesile olan Müslümanlar, ilerlemenin yolunu açmışlardır. Dergimizin Aralık sayısının kapak konusunu işte bu önemli dosyaya ayırdık. "İslam Bilim ve Teknolojiye Nasıl Yön Verdi?" başlıklı makaleyi ilgi ile okuyacaksınız.

Değerli Bir Besin Kaynağı:Balık

Son yıllarda kalp hastalıklarındaki aşırı artış insanların beslenme alışkanlıklarını da tartışma konusu haline getirmiştir. Uzmanlar kalbin sağlıklı işleyişinde ve hastalıkların önlenmesinde önemli bir besini tavsiye etmektedir: Balık. Dergimizde bu önemli besin kaynağının yararlarını anlatan önemli bir yazıya yer verdik. İnancın Sağlıklı Yaşam Üzerindeki Olumlu Etkileri, Mükemmel Bir Taklit; Biyonik Göz, Hayvanların Şaşırtıcı Yetenekleri, Mucize Karışım; Anne Sütü, Deniz Suyundaki Değişmeyen Ölçü, Kuran'da Dikkat Çekilen Bir Meyve; Hurma ve Faydaları, Uzayın Sonsuzluğu Üzerine Düşünmek, Gece Avcısı Baykuştaki Üstün Tasarım bu sayımızda yeralan konular arasında.


ONLINE OKUMA

Acrobat (pdf), MS Word (rtf)


MERCEK Sayı 30  
 

İslam Bilim ve Teknolojiye Nasıl Yön Verdi?

Dünyanın bugünkü medeniyet seviyesinde büyük payı olan bilim ve teknolojinin tarihi gelişimi son derece hızlı oldu. Bilim tarihinin önemli keşifleri, dokuzuncu yüzyıldan ondördüncü yüzyıla kadar uzanan dünya tarihinde, dönemin en ileri uygarlığı olan "İslam Uygarlığı"nın ürünüdür. Tüm yaşamlarını, dolayısı ile bilime dair çalışmalarını Kuran ayetlerinin ışığında Müslümanlar o dönemde bilime sahip çıkmışlardır. Tıp, astronomi, cebir ve kimya gibi birçok alanda önemli neticeler elde eden Müslüman bilim adamları, medeniyet ve kültür sahasında kısa zamanda kendilerini tüm dünyaya kanıtlamışlardır. Buluşlarıyla uygarlığın ilk adımlarının atılmasına vesile olan Müslümanlar, ilerlemenin yolunu açmışlardır. Dergimizin Aralık sayısının kapak konusunu işte bu önemli dosyaya ayırdık. "İslam Bilim ve Teknolojiye Nasıl Yön Verdi?" başlıklı makaleyi ilgi ile okuyacaksınız.

Değerli Bir Besin Kaynağı:Balık

Son yıllarda kalp hastalıklarındaki aşırı artış insanların beslenme alışkanlıklarını da tartışma konusu haline getirmiştir. Uzmanlar kalbin sağlıklı işleyişinde ve hastalıkların önlenmesinde önemli bir besini tavsiye etmektedir: Balık. Dergimizde bu önemli besin kaynağının yararlarını anlatan önemli bir yazıya yer verdik.

İnancın Sağlıklı Yaşam Üzerindeki Olumlu Etkileri, Mükemmel Bir Taklit; Biyonik Göz, Hayvanların Şaşırtıcı Yetenekleri, Mucize Karışım; Anne Sütü, Deniz Suyundaki Değişmeyen Ölçü, Kuran'da Dikkat Çekilen Bir Meyve; Hurma ve Faydaları, Uzayın Sonsuzluğu Üzerine Düşünmek, Gece Avcısı Baykuştaki Üstün Tasarım bu sayımızda yeralan konular arasında.


ONLINE OKUMA

Acrobat (pdf), MS Word (rtf)


MERCEK Sayı 29  
 

Bu ayki kapak konusu çok hayati bir organ olan kalbe ayrıldı. Daha annenizin karnındaki oluşum safhanızdan başlayarak durup dinlenmek bilmeden yıllarca çalışan ve vücudunuzu meydana gelen trilyonlarca hücreye Allah'ın ihsanıyla hayat veren bu organımız hakkında bilgi sahibi oldukça insanın ne kadar mucize bir varlık olduğuna bir kez daha şahit olacaksınız. Allah'ın yarattığı doğada bulunan her varlık kusursuz bir tasarımdır. Bu kusursuz tasarımlara örnek olan meyve ağacında ya da herhangi bir bitkide, insanoğlunun ulaşamayacağı kadar yüksek bir bilgi ve teknoloji vardır. Örneğin tohumun içindeki bilginin, oluşturacağı ağacın şekil ve yapısını içermesi ve hatta ağacın üreteceği meyvenin de tad ve kokusuna ait bilgilerine sahip olması tasarımındaki mükemmelliği göstermektedir. "Topraktan Çıkan Mucize; Lezzet" başlıklı yazıda bitkilerin tad ve kokusunun oluşumunu anlatılıyor. Robot Karınca Teknolojisi, Samimiyetsizliğin Karanlık Dünyası, Benzeri Üretilmeyen Tek Yapı: Kan, Kanat Mucizesi ve Teknoloji, Doğadan Bilinmeyen Tasarım Mucizeleri, Su Altındaki İhtişamlı Yaşam bu sayıda yeralan konular arasında. Geçen aylarda olduğu gibi bu sayıda da iki muhteşem VCD hediye ediliyor. Tüm insanların yaratılış amacının anlatıldığı "Allah İçin Yaşamak" ve Allah'ın Munis Sanatının anlatıldığı "Hayvanlardaki Mucizevi Güzellikler" VCD'lerini beğenerek izleyecek ve çevrenizdeki insanlarla da paylaşacaksınız.


ONLINE OKUMA

Acrobat (pdf)


MERCEK Sayı 28  
 

Bu sayımızın kapak konusunu birçok kimse için oldukça yabancı bir kavram olan “altın oran” konusuna ayırdık. Bu yabancı kavramın tüm detayları, Fibonacci isimli İtalyan matematikçinin bulduğu bir dizi sayıda gizlidir. Fibonacci sayıları olarak da adlandırılan bu sayıların özelliği, dizideki sayılardan her birinin, kendisinden önce gelen iki sayının toplamından oluşmasıdır. Altın oranın hayranlık uyandıran birçok özelliğinin bulunduğu kapak konumuzu ilgi ile okuyacağınızı ümit ediyoruz.


ONLINE OKUMA

Acrobat (pdf), MS Word (rtf)


MERCEK Sayı 27  
 

Yeryüzündeki canlı türlerinin her biri mucizevi özellikler ve hayranlık uyandıran yeteneklerle yaratılmışlardır. Tek bir canlı türü incelendiğinde dahi, Allah’ın ihtişamlı yaratışının yüzlerce delilini görmek mümkündür. Bu kusursuz canlılardan olan kuşlar da yeryüzünde yaklaşık 10 bin türü bulunan ve birbirinden mucizevi özellikler taşıyan canlılardır. Yaşadığımız her yerde bu canlıların çok sayıda farklı türü ile karşılaşmamız ve bu türlerin her birinde hayranlık uyandıran farklı yönler görmemiz mümkündür. Bu canlılar estetik görünümleri, kusursuz uçuş mekanizmaları, göç etme konusundaki uzmanlıkları, yuva yapma becerileri veya gösterdikleri fedakarca davranışlar ile yaratılış gerçeğine delil olan sayısız özelliğe sahiptirler. Derginin bu sayısında aynı zamanda sosyal gruplar oluşturma yönünde de özel bir yetenekle yaratılmış olan kuşların konuşma ve ses taklidi yeteneği ile donatılmasının yaratılışın sayısız mucizelerinden biri olduğu anlatılıp, ayrıca bu yeteneğin evrim teorisinin iddialarını nasıl geçersiz kıldığı açıklanıyor. Tarihteki Bazı Bilimsel Yanılgılar, Uykunun Hayatımızdaki Önemi, Gece Avlanan Balıkların Işığı Bakteriler, Göz Kapakları, Akılcı Ağ Kurma Teknikleri, Yeraltı Suları, Kuşlardaki Bozulmayan Denge, Keşfedilen Yeni Mucizeleriyle Evren, Karidesten Dayanıklılık Dersleri, Hava Kesesi ve Deri ve Usta Dalgıç Pelamis bu sayıda yer alan diğer konular arasında. Bu sayıda da Harun Yahya’nıniki belgesel VCD’si hediye ediliyor. Belgesellerdeki önemli gerçekleri ilgi ile izleyeceksiniz. Bu belgeselleri çevrenizdeki kişilerle paylaşmanızı tavsiye ediyoruz.


ONLINE OKUMA

Acrobat (pdf), MS Word (rtf)


MERCEK Sayı 26  
 

Evrim teorisini ilk ortaya koyan isim Charles Darwin gözleri anlatırken "gözleri düşünmek beni bu teoriden soğuttu" demişti. Mercek dergisinin Ağustos sayısının kapak konusu "Darwin’i ve tüm evrimcileri bu teoriden soğutan" yaratılışın önemli delillerinden biri olan gözdeki mucizelere ayrıldı. Böceklerin taklit yeteneği olduğunu ve bu yetenekleri sayesinde nesillerini devam ettirdiklerini biliyor muydunuz? Bu sayıda yer alan "Böcekleri Taklik Eden Bitkiler" başlıklı yazımızda dünyada çok az insanın bildiği bu önemli iman hakikatini sizlere aktarılacak. Dünyanın birçok bölgesinde insanlara korku salan volkanik faaliyetler ve bunlardan alınacak ibretler bu sayımızda yer alan konular arasında... Biz hiç farkında olmadan bedenimizi koruyan sayısız molekül bulunmaktadır. Bu akıllı moleküllerden biri olan keratinin yapısını bu sayıda bulabilirsiniz. Koalanın Tıp Bilgisi, Yaprakların Koruyucuları; Gözenekler, Benzersiz Geometrik Tasarım: Kristaller bu sayıda yeralan yazılarımızın başlıklarından birkaçı... Bu sayıda Okyanusların Gizemi ve Allah Korkusu adlı belgesel filmlerimizi sizlere hediye olarak veriliyor. Harun Yahya’nın katkılarıyla hazırlanan bu önemli belgeselleri, seyrettikten sonra çevrenizdeki insanlarla paylaşmanızı önemle tavsiye ediyoruz. Çünkü çevremizdeki insanların da en az bizler kadar, evrenin her noktasında varolan yaratılış mucizelerinden haberdar olmaya ihtiyacı var. 26. sayıya ulaşan Mercek ve dergiyle birlikte hediye edilen belgeseller ne kadar çok kişiye ulaşırsa o kadar fazla insanın imanına ve imanının güçlenmesine vesile olacağı çok açıktır.


ONLINE OKUMA

Acrobat (pdf), MS Word (rtf)

 

 
Toplam 35 Sayı
MERCEK Sayı 25  
 

Matrix filminin 2. bölümü, geçtiğimiz ay gösterime girmesiyle tüm dünyada büyük yankı uyandırmış ve sinemaseverlerin yanı sıra, felsefecilerin de ilgisini çekmişti. Öyle ki dünyanın çeşitli üniversitelerinde görevli, yirminin üzerinde felsefeci, editörlüğünü Pennsiylvania King’s Üniversitesi profesörü William Irwin’in yaptığı "Matrix ve Felsefe" kitabında, filmi felsefe temalarına göre yorumlamışlardı. Irwin, bu kitabı, "Bir soru yüzünden sabaha kadar uykusuz kalan herkes içindir" şeklinde tanımlamıştı. İşte dünyanın cevabını aradığı bu soru, filmin ana konusunu oluşturan "maddenin mahiyeti"ne ilişkindi. Mercek Dergisi’nin Temmuz sayısında herkesin merak ettiği "Maddenin Gerçek Mahiyeti Nedir?" sorusu cevaplandı. Maddesel dünyaya bakış açınızı kökten değiştirecek olan bu konuyu, çok dikkatli bir biçimde ve sindirerek okumalısınız. Burada anlatılacak olanlar yalnızca bir bakış açısı, farklı bir yaklaşım veya herhangi bir felsefi düşünce değil; dine inanan-inanmayan herkesin kabul ettiği, bugün bilimin de kanıtladığı kesin bir gerçektir. Bu konuyla ilgili www.maddeninardindakisir.com internet sitesini ziyaret etmelisiniz. Canlılarda Uyum ve Simetri, Vücudumuzu Koruyan Antikorlar, Dişlerimiz, Teknoloji ve Doğa, İstilacı Bitkiler bu sayıda yeralan konular arasında. Bu sayıda sizlere "Teknoloji Allah’ın Rahmetidir" VCD’si hediye ediliyor. Mercek dergisi ile okuyuculara hediye edilen VCD’leri izledikten sonra çevrenizdeki insanlarla da paylaşmalısınız. Çünkü Allah’ın varlığının, birliğinin ve kudretinin apaçık delillerine sadece sizlerin olduğu kadar çevrenizdeki insanların da ihtiyacı var. Bu bilgilerin tüm insanlığa ulaşması tüm müslümanlar için çok önemli ve kaçınılmaz bir sorumluluktur.


ONLINE OKUMA

Acrobat (pdf)


MERCEK Sayı 24  
 

Tüm dünya Irak-ABD Savaşı’nın yoğun gündeminden henüz kurtulamamışken Uzak Doğu’dan gelen bir haber dünyayı ikinci kez sarstı. Dünya Sağlık Örgütü adına Vietnam’da salgın hastalıklar konusunda araştırmalar yapan Dr. Urbani, gizemli bir virüsün kendisine bulaşması sonucu yaşamını yitirdi. Çin hükümeti tarafından uzun süre gizlenen bu hastalığın Çin’de yarattığı deprem dünya kamuoyu ile paylaşıldığında artık iş işten geçmişti. 29 ülkede 8 bin kişiye yayılan hastalık yüzlerce insanın ölümüne sebep olmuştu. Kısaca SARS adıyla tanınan "Şiddetli Akut Solunum Yetersizliği" bir tür zatürre. Bu hastalığının sebebi ve tedavisi tam anlamıyla bilinmiyor. Bu nedenle kamuoyu bu hastalığa "Gizemli Zatürre" adını taktı. Uzmanların büyük bır kısmı, hastalığın Uzakdoğu ülkelerindeki beslenme alışkanlıklarından dolayı ortaya çıktığını düşünüyor.


ONLINE OKUMA

Acrobat (pdf)


MERCEK Sayı 23  
 

On yedinci yüzyılda yaşamış Belçikalı bir fizikçi olan Jan Baptisa Van Helmont bilimsel deneylerinden birinde bir söğüt ağacının büyümesini gözlemledi ve çeşitli ölçümler yaptı. Ağacı önce tarttı, ardından 5 yıl sonra ikinci kez tekrar tarttı ve ağırlığını 75 kg. artmış olarak buldu. Bitkinin içinde büyüdüğü kaptaki toprağı tarttığındaysa, bu 5 yıllık zaman içinde sadece birkaç gram azaldığını gördü. Fizikçi Van Helmont, bu deneyinde, söğüt ağacının büyüme sebebinin sadece saksıdaki toprak olmadığını ortaya çıkardı. Bitki büyümek için toprağın çok az bir kısmını kullandığına göre başka bir yerlerden besin alıyor olmalıydı. İşte 17. yüzyılda Van Helmont’un keşfetmeye çalıştığı bu olay, bazı aşamaları günümüzde dahi tam olarak anlaşılamamış olan fotosentez işlemidir. Yani bitkilerin kendi besinlerini kendilerinin üretmeleridir. Zamanla bu fotosentez işleminin yeryüzündeki yaşamın devamında temel bir etken olduğu anlaşıldı. Mercek Dergisi’nin Mayıs sayısında işte bu önemli işlem yani "Bitkilerdeki Fotosentez Mucizesi"ndeki birbirinde muhteşem mucizeleri sizler için incelendi. "Yeşil Nefes" başlıklı yazıyı okuduktan sonra tüm dünyayı çepeçevre kuşatan yeşil mucizeye daha farklı bir gözle bakacaksınız.


ONLINE OKUMA

Acrobat (pdf)


<img height="16" hspace="" src="http://api.fm


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:
 
  Copyright ©2008-2009 WwW.İsMaiLGezeN05.Tr.Gg 34609 ziyaretçi  
 

LinkBankasi.NetPageRankDinler 50 Toplist - Siteni Ekle Ziyaretcin ArtsinTurk Siteler 100 - Site Ekle - Link Ekle - ToplistSiteni Ekle

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol